KLUBBEN / ROLES

Editable text

Igelsrud, Per Erik - Club President
Tvedt, Arne - Club Secretary
Kristiansen, Bjørn Trygve - Club Executive Secretary
Ballangrud, Anne Elisabeth - Club Treasurer
Tvedt, Åsta Marie - CYEO
Tvedt, Åsta Marie - CRFC
Todal, Jan Edvard - Club Membership Chair
Tvedt, Arne - Club PR
Dahl, Jens Andreas - CICO
Tvedt, Åsta Marie - Past President
Todal, Jan Edvard - President Elect
Igelsrud, Per Erik - Web editor


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Under pandemien har vi kun NETTMØTER
Adresse: Møtelink, sendes medlemmene i forkant.
Postnummer: 3520
Sted: JEVNAKER
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Pålogging til møter fra kl 19:20


Les merrotarylenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NYHETER FRA NORFO

Loading RSS...

NYHETER FRA DISTRIKT 2305

Loading RSS...