Motto, mål og yrkeskodeks

Rotary - Service above selfMOTTO

Å gagne andre.

MÅL

Rotarys mål er å gagne andre

DETTE MÅL SØKER VI Å OPPNÅ GJENNOM:

 • Å lære våre medmennesker å kjenne
 • Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid
 • Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
 • Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør:

 1. Er det sant?
 2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
 4. Vil det være til det beste for alle det angår?

YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE

Det forventes at jeg:

 • Ser mitt yrke som en mulighet til å gange andre
 • Er tro mot landets etiske normer og samfunnets moralske krav
 • Gjør alt jeg kan for at mitt arbeid skal ha verdi og for å fremme høye etiske krav i det yrket jeg har
 • Er rettferdig mot overordnede, kolleger, medarbeidere, konkurrenter, kunder, allmennheten og mot alle jeg har forretnings- eller yrkesmessig forbindelse med
 • Erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi
 • Stiller mine yrkeskunnskaper til disposisjon for å gi unge mennesker de beste muligheter for å hjelpe andre og for å forbedre livskvaliteten i samfunnet
 • Er ærlig når jeg annonserer og gir opplysninger til allmennheten om mitt arbeid og mine forretningsaktiviteter
 • Verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til en ikke-rotarianer som jeg har forretnings- eller yrkesmessig forbindelse med


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Under pandemien har vi kun NETTMØTER
Adresse: Møtelink, sendes medlemmene i forkant.
Postnummer: 3520
Sted: JEVNAKER
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Pålogging til møter fra kl 19:20


Les merrotarylenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NYHETER FRA NORFO

Loading RSS...

NYHETER FRA DISTRIKT 2305

Loading RSS...